อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพ

  อาหารเพื่อสุขภาพ คืออาหารที่เป็นมิตรกับ สุขภาพร่างกาย เป็นการรับประทานอาหารให้สมดุลกับพลังงานที่ใช้ และควรจะรับประทานอาหารให้มีสัดส่วนที่จำเป็นต่อร่างกายซึ่งประกอบด้วยอาหารทั้งหมด 5 หมู่ อาหารทั้งหมดนี้ เมื่อรับเข้าไปแล้วน้ำหนักจะต้องอยู่ในเกฑ์ปรกติ ไม่ทำให้เกิดเอฟเฟค ด้านลบต่อร่างกาย ไม่ว่าจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

  รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสมดุลกับพลังงานที่ร่างกายต้องการใช้ เช่น อาหารจำเป็น 5 หมู่ ในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของร่างกายและวัย
-ลดอาหารประเภทไขมันและไขมันอิ่มตัว
-ลดอาหารเค็ม
-ลดอาหารประเภทใสน้ำตาล

  The National Health Service (NHS) ระบบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษ
จึงได้กำหนดแนวทางอาหารสุขภาพไว้ดังนี 
ทุกท่านต้องรู้จักจานอาหารสุขภาพซึ่งมีอาหารทังหมด 5 หมู่ 
ในจานอาหารสุขภาพจะบอกเราว่าควรจะรับประทานอาหารให้มีสัดส่วนอย่างไร

 

สนใจอาหารเพื่อสุขภาพ ติดต่อ ครัวอร่อยนะ สดจากเตาทุกวัน

  • อาหารสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก
  • อาหารสำหรับผู้ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาล
  • อาหารสำหรับผู้ต้องการเพิ่มกากใยอาหาร
  • อาหารสำหรับให้พลังงานสมดุลกับพลังงานที่ร่างกายต้องการใช้ 
  • อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับผู้สูงอายุ
 
      เขียนโดย ครัวอร่อยนะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 209,576