บทความอาหารเพื่อสุขภาพ


  • อาหารกล่อง ครัวอร่อยนะ.jpg
    Fast Food อาหารจานด่วน หรือ เมนู อาหาร จานด่วน เป็นอาหารที่ปรุงให้เสร็จด่วนในเวลาอันสั้น พอดี กับเวลารอรับประทานทันทีอาหารจานด่วนก็คือการจัดเตรียมผลิตปรุงอาหารอย่างด่วนรวดเร็ว เพื...


  • จากการที่คนไทยเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารจากรูปแบบดั้งเดิมมาเป็นอาหารที่ได้รับวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่มีพลังงานจาก ไขมันและน้ำตาลสูง บริโภ...

  • ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ นักโภชนาการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ทำการวิจั...

  • เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่คิดค้นและผลิตโดยคนไทย วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2548 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทอำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมแถลงข่าว...

  • ข้าวผัดกุ้ง ไขดาว 2.jpg
    องค์การอนามัยโลก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ผนึกกำลังเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ได้จัดงานประชุมพิจารณามา...
Visitors: 209,576